Ważne!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2019

 

Przypominamy, iż w dniach 10 – 12 kwietnia br. będą odbywać się egzaminy  gimnazjalne, a w dniach 15 - 17 kwietnia br. egzamin ósmoklasisty.
Zgodnie z rozporządzeniem MEN  i w porozumieniu z rodzicami (z dnia 13. września 2018r.), dni te będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów naszej szkoły, którzy nie przystępują w danych dniach do egzaminów.

 

W dniach  18 - 23 kwietnia br. przypada wiosenna przerwa świąteczna – kolejne dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów.

 

Rekolekcje wielkopostne w tym roku w naszej parafii zaplanowano w terminie 15 – 17 kwietnia w czasie egzaminu ósmoklasisty.

Konieczność przeprowadzenia egzaminu, a co za tym idzie praca nauczycieli w zespołach nadzorujących, w naszej szkole i w komisjach w innych placówkach, uniemożliwia udział nauczycieli wraz z uczniami w rekolekcjach.

Wobec powyższego zapewnienie dzieciom udziału i opieki w czasie rekolekcji pozostaje po stronie rodziców / prawnych opiekunów.