Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie

Samorząd Uczniowski

 

 

Przewodniczący SU:    Martyna Kula

Zastępca przewodniczącego:            

Protokolant:        

Losowanie szczęśliwego numerka:  

Gazetka SU:   

Plakaty:    

Fotograf szkolny:              

Konferansjerka:             

Członkowie:    

 

Opiekunowie SU:  mgr Katarzyna Bochenek, mgr Aneta Zwolińska

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego.