Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie

O szkole

Wizja szkoły

W naszej szkole dążymy do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształtowania umiejętności i wychowania.              


Uczeń naszej Szkoły:

  • zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne i narodowe;
  • jest twórczy, umie wyrażać swoje opinie, uczucia i sądy;
  • jest wrażliwy, otwarty na świat i ludzi;
  • potrafi samodzielnie zdobywać potrzebne informacje i świadomie korzysta ze środków masowej komunikacji;
  • dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

 

 

Misja szkoły.

Nauczanie i wychowanie stanowi nasze wspólne dobro. Pragniemy wykształcić człowieka kochającego Ojczyznę, szanującego polskie dziedzictwo  kulturowe; człowieka otwartego na uniwersalne wartości europejskie i światowe.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2017-09-12 09:07przez:
Opublikowano:2017-09-12 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie
Odwiedziny:6369

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.