Dokumenty świetlicy 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 sierpnia 2020

Regulamin świetlicy

Procedury obowiązujące w świetlicy

Plan pracy

Karta zgłoszenia do świetlicy 2020/2021 - wersja edytowalna

Karta zgłoszenia do świetlicy 2020/2021 - wersja pdf

Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej przyjmowane będą od 1 września 2020r.

Rodzice dzieci pozostających w tym dniu na świetlicy szkolnej obowiązani są do dostarczenia karty świetlicowej do opiekunów świetlicy.