Dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Zebrania z rodzicami

 

13 września 2018r.  - zebranie

18.10. 2018r. - dzień otwarty

29.11. 2018r. zebranie,

17.01. 2019r. - zebranie

21.03. 2019r. - dzień otwarty

25.04. 2019r. - zebranie

16.05. 2019r. - dzień otwarty, zagrożenia oceną niedostateczną

6.06. 2019r. zebranie

 

 

 2. Doradca zawodowy na FB

3. Pedagog szkolny na FB

4. Biblioteka szkolna na FB

6. Szkoła Podstawowa nr 21 na FB

7. Gimnazjum nr 8 FB

8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaworznie 

 9. Instytucje pomocowe

 

 

Artykuły

Ubezpieczenie 2018/2019

1. Polisa:  EDU-A/P numer 053102

2. Aneks do polisy: nr 0001/P

3. Certyfikat i jak zgłaszać szkodę.

22 września 2017


Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA: Pani Katarzyna Migacz

Skarbnik RR: Pani Malwina Dubiel

 

 

Regulamin Rady Rodziców 2018/2019

22 września 2017


Konto Rady Rodziców

Nr konta RR:   

60 8445 0007 0000 0037 9643 0001

Bank Spółdzielczy w Jaworznie

 

 

7 stycznia 2018


Zbiórka publiczna

Rada Rodziców naszej szkoły powołała KOMITET SPOŁECZNY RODZICE DLA SZKOŁY 21 i zgłosiła zbiórkę "RODZICE DLA SZKOŁY 21" do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nr zbiórki: 2018/4427/KS

Sposób przeprowadzenia zbiórki: Zbiórka do puszek

10 grudnia 2018


Dodatkowe dni wolne

Dyrektor SP 21 w Jaworznie informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Szkolnej Rady Uczniowskiej i Rady Rodziców ustalił następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2018/2019:

10 - 17. 04. 2019 (6 dni - egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty), 02. 11. 2018r. i 02.05.2019.

 

 

14 września 2018


Zwolnienia

Co dalej po gimnazjum?

Prosimy o zapoznanie sie uczniów i rodziców uczniów klas III gimnazjalnych z poniższymi materiałami.

Poradnik dla uczniów.

Poradnik dla rodziców

 

 

2 kwietnia 2018