Dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Pedagog szkolny i doradca zawodowy na FB

Biblioteka szkolna na FB

Szkoła Podstawowa nr 21 na FB

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jaworznie 

 Instytucje pomocowe

 

 

Artykuły

Kontakt

 

e-mail: rada.rodzicow.sp21jaworzno@gmail.com

3 marca 2020


Spotkania z wychowawcami

 

Terminy spotkań Rodziców z wychowawcami oraz dni otwarte w roku szkolnym 2019/2020:

12 września 2019r.  - zebranie

24.10. 2019r. - dzień otwarty

05.12. 2019r. - zebranie,

26.03. 2020r. - dzień otwarty

23.04. 2020r. - zebranie

21.05. 2020r. - dzień otwarty, zagrożenia oceną niedostateczną

10.06. 2020r.  - zebranie

 

8 września 2019


Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA: Pani Katarzyna Migacz

Z-ca przewodniczącej: Pani Agnieszka Cieśla

Skarbnik RR: Pani Anna Obiała

 Sekretarz RR: Pan Piotr Larysz

Komisja rewizyjna: Pani Alina Majewska-Łysoń i Pan Tomasz Puzyniak

 

 

Regulamin Rady Rodziców 2019/2020

 

26 września 2019


Konto Rady Rodziców

Nr konta RR:   

60 8445 0007 0000 0037 9643 0001

Bank Spółdzielczy w Jaworznie

 

Deklaracja dla Rodziców 

26 września 2019


Dodatkowe dni wolne

Dyrektor SP 21 w Jaworznie informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego  i Rady Rodziców ustalił następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2019/2020:

02 - 03. 01. 2020r.,

21 - 23. 04. 2020r. (egzamin ósmoklasisty)

12. 06. 2020r.  

 

30 września 2019


Zbiórka publiczna 2019/2020

Rada Rodziców naszej szkoły powołała KOMITET SPOŁECZNY SUPER SZKOŁA 21  i zgłosiła zbiórkę "SUPER SZKOŁA 21" do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nr zbiórki: 2020/193/KS

Sposób przeprowadzenia zbiórki: Zbiórka do puszek

Planowane wydatki ze zbiórki to: nagrody dla uczniów, wyposażenie szatni w nowe wieszaki i ławeczki, doposażenie w brakujące szafki indywidualne dla uczniów.

11 lutego 2020


Zbiórka publiczna 2018/2019

Przejdź do - Zbiórka publiczna 2018/2019

Rada Rodziców naszej szkoły powołała KOMITET SPOŁECZNY RODZICE DLA SZKOŁY 21 i zgłosiła zbiórkę "RODZICE DLA SZKOŁY 21" do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nr zbiórki: 2018/4427/KS

Sposób przeprowadzenia zbiórki: Zbiórka do puszek

 

Środki z tegorocznej zbiórki zostały przeznaczone na zakup  osobistych szafek dla uczniów klasy V, VI i VIII 
- łącznie 72 skrytki.

25 sierpnia 2019


Ubezpieczenie 2018/2019

1. Polisa:  EDU-A/P numer 053102

2. Aneks do polisy: nr 0001/P

3. Certyfikat i jak zgłaszać szkodę.

22 września 2017