Dokumenty szkolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Statut

2. Program Wychowawczo - Profilaktyczny

3. Koncepcja pracy szkoły 2017 - 2022

4. Ceremoniał szkolny

5. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

przedmiot klasa IV Klasa V Klasa VI klasa VII Klasa VIII
j, polski x x x x x
j, angielski x x x x x
 j, niemiecki  - - - x x
historia x x x x x
 fizyka  - - -  x x
geografia  - x x  x x
biologia  - x x  x x
chemia  - - -  x x
matematyka x x x  x x
przyroda x - - - -
WOS - - - - x
informatyka x x x x x
etyka - - x x x
EDB - - - - x
WF x x x x x

 

Artykuły

Wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych

 

1. Wymiana legitymacji - wniosek nr 1

 

2. Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - wniosek nr 2

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu - 9 zł.

Opłatę wnosi się na konto: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30, nr rachunku bankowego:

77 1030 1159 0000 0000 9207 4000.

Tytuł przelewu: „duplikat legitymacji szkolnej - imię i nazwisko ucznia”.

 

3. Wydanie duplikatu karty rowerowej.

 

4. Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego:

Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu - 26 zł za 1 szt.

Opłatę wnosi się na konto: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30, nr rachunku bankowego:

77 1030 1159 0000 0000 9207 4000

Tytuł przelewu: „duplikat świadectwa - imię i nazwisko ucznia”.

 

>>> WNIOSKI <<<

 

19 września 2019


mLegitymacja szkolna

Przejdź do - mLegitymacja szkolna

Nasza szkoła oferuje usługę wydawania mLegitymacji, czyli cyfrowego odpowiednika legitymacji szkolnej w formie aplikacji na smartfona (na razie tylko z systemami „Android”).

 

Warunki wydania mLegitymacji szkolnej:

  1. Uczeń musi uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie i posiadać ważną „Legitymację szkolną” w wersji papierowej.
  2. Rodzic ucznia musi zgłosić się do sekretariatu szkoły w celu otrzymania raportu z kodem QR i kodem aktywacyjnym – wypełnia odpowiedni wniosek.

 

Uruchomienie mLegitymacji szkolnej na smartfonie

  1. Pobranie i zainstalowanie na smartfonie aplikacji „mObywatel” ze sklepu Play https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel&hl=pl
  2. Utworzenie w aplikacji mObywatel konta zabezpieczonego hasłem.
  3. Dodanie w aplikacji mObywatel profilu mLegitymacja.
  4. Skonfigurowanie profilu mLegitymacja za pomocą kodu QR i kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.

 

Więcej informacji >>> LINK <<<

Regulamin

WNIOSEK  >>> Do pobrania <<<

9 września 2019


Zwolnienia

Innowacje 2019/2020

1. „Magia teatru - zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania” - w cyklu dwuletnim realizowana w klasie VI i opracowana przez p. E. Kamińską

2. „Szkolny klub mediatorów” - w cyklu jednorocznym realizowana w klasie V i VI i opracowana przez p. A. Gierek

3. „Każdy może programować” - w cyklu jednorocznym realizowana w klasie V i V I i opracowana przez p. K. Michalską

4. „Przez działania do wiedzy” - w cyklu jednorocznym realizowana w klasie VIII i opracowana przez p. U. Cięciel

5. „Z turystyką na TY” - w cyklu czteroletnim realizowana w klasie V, VI i VIII i opracowana przez p. Anetę Zwolińską

6. „English is fun” -w cyklu dwuletnim realizowana w klasie II i opracowana przez p. S. Pawlik

8 września 2019


Innowacje 2018/2019

1. „Akademia wyobraźni- zajęcia teatralne i filmowe dla klas 7, 8” - w cyklu 10 spotkań warsztatowych opracowana i  realizowana przez A. Gierek przy współpracy E. Kamińskiej

2. „Kolor słów- tworzymy (żywe) obrazy- ilustracje naszych lektur” - w cyklu jednorocznym realizowana w klasie IV i V i opracowana przez K. Bochenek

3. „W kręgu historii fizyki” – w cyklu 3-letnim realizowana w klasach III gimnazjum i opracowana przez E. Proksę

4. „Angielski interaktywnie” – w cyklu 3 -letnim realizowana w klasach III gimnazjum i opracowana przez S. Pawlik

5. „Zobaczyć, zbadać, zrozumieć” (organizacyjno-metodyczna z biologii i chemii) - w cyklu jednorocznym realizowana w kl. IIIa i opracowana przez U. Cięciel

16 września 2018


Innowacje 2017/2018

1. „W kręgu historii fizyki” – w cyklu 3-letnim realizowana w klasach II gimnazjum i opracowana przez E. Proksę

2. „Poznajemy zawód dziennikarza”    – w cyklu jednorocznym realizowana w klasach II i III gimnazjum i opracowana przez S. Bednarek

3. „Etyka z elementami edukacji filmowej” - – w cyklu jednorocznym realizowana na zajęciach z etyki i opracowana przez P. Hochbaum

4. „Angielski interaktywnie” – w cyklu 3 -letnim realizowana w klasach II gimnazjum i opracowana przez S. Pawlik

5. "Wystąpienia publiczne z elementami retoryki i emisji głosu" - w cyklu 10 spotkań w klasach II i III gimnazjum i opracowana przez E Kamińską

22 października 2017


Programy autorskie

1. Program autorski Koło z języka angielskiego dla uczniów klasy ósmej „Z językiem angielskim w przyszłość”  - opracowany przez p. S. Bednarek

8 września 2019