Dokumenty szkolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Statut

2. Program Wychowawczo - Profilaktyczny

3. Koncepcja pracy szkoły 2017 - 2022

4. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

przedmiot klasa IV Klasa V Klasa VI klasa VII Klasa VIII
j, polski x x x x x
j, angielski x x x x x
 j, niemiecki  - - - x x
historia x x x x x
 fizyka  - - -  x x
geografia  - x x  x x
biologia  - x x  x x
chemia  - - -  x x
matematyka x x x  x x
przyroda x - - - -
WOS - - - - x
informatyka x x x x x
etyka - - x x x
EDB - - - - x
WF x x x x x

 

Artykuły

Zwolnienia

Innowacje 2018/2019

1. „Akademia wyobraźni- zajęcia teatralne i filmowe dla klas 7, 8” - w cyklu 10 spotkań warsztatowych opracowana i  realizowana przez A. Gierek przy współpracy E. Kamińskiej

2. „Kolor słów- tworzymy (żywe) obrazy- ilustracje naszych lektur” - w cyklu jednorocznym realizowana w klasie IV i V i opracowana przez K. Bochenek

3. „W kręgu historii fizyki” – w cyklu 3-letnim realizowana w klasach III gimnazjum i opracowana przez E. Proksę

4. „Angielski interaktywnie” – w cyklu 3 -letnim realizowana w klasach III gimnazjum i opracowana przez S. Pawlik

5. „Zobaczyć, zbadać, zrozumieć” (organizacyjno-metodyczna z biologii i chemii) - w cyklu jednorocznym realizowana w kl. IIIa i opracowana przez U. Cięciel

16 września 2018


Innowacje 2017/2018

1. „W kręgu historii fizyki” – w cyklu 3-letnim realizowana w klasach II gimnazjum i opracowana przez E. Proksę

2. „Poznajemy zawód dziennikarza”    – w cyklu jednorocznym realizowana w klasach II i III gimnazjum i opracowana przez S. Bednarek

3. „Etyka z elementami edukacji filmowej” - – w cyklu jednorocznym realizowana na zajęciach z etyki i opracowana przez P. Hochbaum

4. „Angielski interaktywnie” – w cyklu 3 -letnim realizowana w klasach II gimnazjum i opracowana przez S. Pawlik

5. "Wystąpienia publiczne z elementami retoryki i emisji głosu" - w cyklu 10 spotkań w klasach II i III gimnazjum i opracowana przez E Kamińską

22 października 2017


Programy autorskie

1. Program autorski zajęć pozalekcyjnych z lekkiej atletyki dla dziewcząt i chłopców - opracowany przez mgr A. Zwolińską

2. Program autorski zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej dla uczniów gimnazjum - opracowany przez mgr K. Dubiel

24 października 2017