Zajęcia i akcje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zajęcia w klasie II

Uczniowie kl. II – uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym. Poznali sylwetkę doradcy zawodowego oraz poznawali zawody poprzez aplikację plikers. Zajęcia odbywały się w radosnej i przyjaznej atmosferze. To dopiero początek naszej wspólnej pracy…..

19 września 2019


ABC do kariery

Przejdź do - ABC do kariery

W dniu dzisiejszym doradca zawodowy wraz z grupą uczniów klasy 8 wziął udział w seminarium "ABC do kariery" organizowanym przez Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie.  Podczas spotkania omówiono zasady przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, angielskiego i matematyki począwszy od bieżącego roku szkolnego.

5 marca 2019


Zajęcia z doradcą zawodowym z PPP

Przejdź do - Zajęcia z doradcą zawodowym z PPP

Dzisiaj uczniowie najstarszych klas uczestniczyli w ankiecie dot. preferencji zawodowych wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej przeprowadzonej przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

3 grudnia 2018


Dzień Górnika

Przejdź do - Dzień Górnika

Orientacji zawodowej ciąg dalszy. Dzisiaj w dniu św. Barbary patronki górników naszym zwyczajem staje się spotkanie najmłodszych klas: pierwszej i czwartej z emerytowanym górnikiem KWK Jaworzno panem Januszem. Górniczy strój, czako, szpada i kordzik bardzo interesowały naszych uczniów. Krótkie filmiki, które pan Janusz wyświetlił, pokazywały ciężką pracę pod ziemią. W ramach doradztwa zawodowego pan Janusz spotkał się również z klasą ósmą, ale tym razem prelekcja dotyczyła cech osobowych człowieka, który chciałby pracować w przemyśle górniczym lub jako inżynier maszyn i urządzeń górniczych. Młodzież była zainteresowana, na koniec padło kilka pytań, były podziękowania i serdeczne życzenia. Jeszcze raz dziękujemy panu Januszowi - przyjacielowi naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy również Tauron Wydobycie S.A. za pamiątkowe upominki.

4 grudnia 2018


Magiczne wzorki

Przejdź do - Magiczne wzorki

Dzisiaj podczas zajęć z doradcą zawodowym uczniowie klasy V wykorzystywali kody odpowiedzi - aplikacja multimedialna. Odpowiadali na pytania quizowe z zakresu doradztwa zawodowego za pomocą kart. Zajęcia bardzo się podobały. To dopiero początek takiej formy pracy. 

28 stycznia 2019