Inne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INNE ...

Przejdź do - INNE ...

ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Uruchomienie stołówki - listopad 2018r.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

1. Wsparcie finansowe w ramach rządowego programu "Aktywna tablica".

2. Ufundowanie przez Radę Rodziców nowego sztandaru dla szkoły.

 

22 maja 2018


Edukacyjna Wartość Dodana (EWD)

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. (wynik sprawdzianu po VI klasie oraz wynik testu gimnazjalnego). Wskaźniki EWD należy traktować jako ważną informację zwrotną dla szkoły, wspierającą podejmowanie decyzji o kierunkach jej rozwoju. 

Poniżej  link do strony, gdzie podane są wyniki EWD naszego gimnazjum i pozostałych gimnazjów w naszym mieście, a nawet w całej Polsce. Zachęcamy do zapoznania si z nimi.

http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/wykres-szkoly/?id=19783

8 października 2017