Dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dokumenty świetlicy 2019/2020

Regulamin świetlicy

Procedury obowiązujące w świetlicy

Plan pracy

Karta zgłoszenia do świetlicy 2019/2020

Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej przyjmowane będą od 2 września 2019r.

Rodzice dzieci pozostających w tym dniu na świetlicy szkolnej obowiązani są do dostarczenia karty świetlicowej do opiekunów świetlicy.

26 sierpnia 2019