Jaworznicka Akademia Kreatywności - JAK?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

JAK? - Jaworznicka Akademia Kreatywności

 

„JAK?  - Jaworznicka Akademia Kreatywności" to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla poddziałania 11.1.4 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego. Będzie obejmował dwa modułu: Akademia Kompetencji i Umiejętności oraz Akademia Eksperymentu, które będą realizowane w okresie 2019-2021 przez Gminę m. Jaworzna w partnerstwie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.  

Nasza szkoła również bierze udział w w/w projekcie.

Projekt kierowany jest do uczniów obecnej klasy V i VI.

Prosimy Rodziców uczniów klasy V i VI o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Informacja

Opis modułów

Informacja na stronie Urzędu Miasta

REGULAMIN PROJEKTU

Regulamin rekrutacji do projektu.

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4 listopada 2019