Projekty i akcje, w których bierzemy udział

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. "Program dla szkół", który ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko. Program koordynowany jest przez Agencję Rynku Rolnego.    LINK

2.  "Lepsza szkoła" - "Sesje z plusem" to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum - GWO.    LINK

3. "Trzymaj formę!" -  to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu - propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.  LINK

4. "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" - kampania społeczna 2016 - 2018.    LINK

5. „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” - celem projektu jest przede wszystkim edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania.  LINK

6. „Smak życia czyli debata o dopalaczach” - cel programu to dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.  LINK 

7. "Świetlica profilaktyczna" - konkurs którego celem jest  zaprezentowanie świetlicy jako miejsca kształcącego właściwe postawy poprzez naukę i zabawę.  LINK

8. Kartka i lekcja dla "RODAKA" -    LINK

9. Kampania „WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA… a robi się to tak!” - kampania ma zwrócić uwagę na ryzyko, jakie niesie ze sobą nadmierne i niekontrolowane korzystanie z sieci.  LINK

10.  "Znajdź właściwe rozwiązanie" - celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży. Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów.  LINK

11. „Postaw na rodzinę!”LINK

12. "Wielka zbiórka książek 2018" - LINK

13. "CodeWeek" - LINK

Artykuły

Jesienna akcja - "Lektura"

16 października 2018


"Dzień pustej klasy"

Przejdź do - "Dzień pustej klasy"

W dniu dzisiejszym nasi uczniowie wyszli z ławek szkolnych i odbywali zajęcia w plenerze. „Dzień pustej klasy” stał się okazją do promocji zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania - „Moje kolorowe śniadanie na trawie”. Uczniowie spożywali warzywa, owoce i zdrowe przekąski w kontakcie z naturą. Dziękujemy rodzicom  za przygotowanie. Było pysznie !

15 czerwca 2018


„Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”

Przejdź do - „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”

A tymczasem...... w kl. I pedagog wraz z wychowawcą realizują program „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”. Dzieciaki zapoznały się z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, obejrzały filmik oraz zdobyły odznaczenie na tablicy osiągnięć. W nastepnym roku szkolnym szansa na zdobycie kolejnych odznak.

12 czerwca 2018


"Bieg po zdrowie" - IV klasy

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej. 
Główne cele programu:
· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
· zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.
Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.
Podczas cyklu zajęć dzieci będą:
· dyskutować,
· wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
· przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
· liczyć koszty palenia papierosów,
· pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów
· tworzyć komiks z bohaterami programu.

 

25 kwietnia 2018