O szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wizja szkoły

W naszej szkole dążymy do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształtowania umiejętności i wychowania.              


Uczeń naszej Szkoły:

  • zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne i narodowe;
  • jest twórczy, umie wyrażać swoje opinie, uczucia i sądy;
  • jest wrażliwy, otwarty na świat i ludzi;
  • potrafi samodzielnie zdobywać potrzebne informacje i świadomie korzysta ze środków masowej komunikacji;
  • dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

 

 

Misja szkoły.

Nauczanie i wychowanie stanowi nasze wspólne dobro. Pragniemy wykształcić człowieka kochającego Ojczyznę, szanującego polskie dziedzictwo  kulturowe; człowieka otwartego na uniwersalne wartości europejskie i światowe.