ZFŚS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Regulamin obowiązujący od 1 maja 2020r wraz z załącznikami

Regulamin ZFŚS

Oświadczenie

Wniosek

 

Terminy składania wniosków w roku 2020:

Świadczenia pieniężne lub bony:

             do 30 kwietnia (świadczenia przyznawane wg tabeli z dnia  18 listopada 2019r.)

             lub do 10 listopada br. (wg tabeli na dzień 1 maja br.)

Wypoczynek organizowany we własnym zakresie osoby uprawnionej tzw. "wczasy pod gruszą" - 20 maja br.

Wypoczynek zorganizowany dziecka - 20 maja br.

Wypoczynek niezorganizowany dziecka - 20 maja br.

 

UWAGA. Należy zapoznać się z obowiązującym sposobem obliczania dochodu (informacje w regulaminie)!

16 kwietnia 2020


Regulamin i wnioski obowiązujące do 30 kwietnia 2020r.

Aneks nr 1 do regulaminu

Aneks nr 1 do Regulaminu ZFŚS z dnia 18 listopada 2019r.

 

Treść aneksu

18 listopada 2019